Modlitwa uwielbienia ze Wszystkimi Świętymi 31.10

Wszyscy Święci, ks. Mateusz i ks. Krystian zapraszają 31.10 (najbliższy poniedziałek) na modlitwę uwielbienia.

„Obchodzimy Wigilię Wszystkich Świętych, Aniołów i błogosławionych Pańskich. Sprowadźmy ich z Nieba swoją modlitwą na ziemię i uczmy się od nich uwielbienia! Święty, Święty, Święty jest Pan! Przyjdź i oddaj Najwyższemu chwałę!”

godz. 20:00 Kościół Akademicki Świętej Anny.
Info. Magdalena Anna Przybylska

 

Drugi pokaz komedii „Jak Bóg da” 6 XI

Dobre Miejsce (Warszawa, ul. Dewajtis 3, wej. B; Aula bł. ks. Jerzego Popiełuszki) zaprasza 6 listopada  na godzinę 15:00 na pokaz komedii „Jak Bóg da”  w ramach Forum Filmów Nie-Zwyczajnych. Bilety 15 zł. Film od 12 r.ż. Na Aulę wpuszczamy publiczność od godz. 14:45. Bilety do nabycia od 31.10 w Dobrym Miejscu wej. B w godz. pracy sklepu „Chrześcijańskie Granie” oraz godzinę przed seansem w dniu wydarzenia.

Info. Magdalena Anna Przybylska