kontakt

Spotkania
Grupa Za Jezusem serdecznie zaprasza na spotkania połączone z modlitwą i rozważaniem Słowa Bożego. Zebrania odbywają się co tydzień, we wtorki o godzinie 20.30, w sali św. Barbary w Dzwonnicy. W pierwszy wtorek miesiąca zamiast spotkania jest wspólnotowa Msza Święta o godzinie 20.30 w kościele bł. Władysława z Gielniowa.

Opiekunem grupy jest miejscowy wikariusz ks. Daniel Malinowski.

Email
wspolnota@zajezusem.waw.pl

Telefon
+48 607 368 842