Aktualności

Znajdziesz tu aktualności z życia naszej wspólnoty, aktywności w które się angażujemy, wyjazdy w których uczestniczymy, zapraszamy do zapoznania się i zapraszamy na nasze spotkania.

Życzenia


Radosnych Świąt Narodzenia Pańskiego, wielu miłych chwil spędzonych w gronie najbliższych i pomyślnego Nowego Roku.

Spotkanie 17 grudnia jest odwołane ze względu na rekolekcje w parafii.
W kolejne wtorki są Wigilia i Sylwester, więc spotykamy się dopiero 7 stycznia, na wspólnotowej Mszy Świętej.


kategorie: aktualności Tagi:

Alleluja!


Przed nami najważniejsze święta upamiętniające największe wydarzenia naszej wiary. Będziemy wspominać i uobecniać Mękę, Śmierć oraz  Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa - fakt, który nadaje sens życiu każdego człowieka.
Z okazji świąt Wielkiej Nocy składamy najserdeczniejsze życzenia: aby Jezus Zmartwychwstały zawsze zwyciężał w naszym życiu.  Niech Jego światło rozświetla ciemności, Jego pokój zwycięża zamieszanie i lęk, Jego moc zwycięża słabość, Jego Miłosierdzie zwycięża grzech, a Jego Życie odradza nas i napełnia nadzieją i radością.
 
WOKÓŁ PRAWDY O ZMARTWYCHWSTANIU
1 List do Koryntian
Rozdział 15
Zmartwychwstanie Chrystusa faktem poświadczonym

Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którąście przyjęli i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam rozkazałem... Chyba żebyście uwierzyli na próżno. Przekazałem wam na początku to, co przejąłem:1 że Chrystus umarł - zgodnie z Pismem - za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem: i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu, później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie; większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu, już po wszystkich, ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi2. Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów i niegodzien zwać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży3. 10 Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie okazała się daremna; przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich, nie ja, co prawda, lecz łaska Boża ze mną. 11 Tak więc czy to ja, czy inni, tak nauczamy i tak wyście uwierzyli.

Zmartwychwstanie wszystkich wiernych na wzór Chrystusa

12 Jeżeli zatem głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania? 13 Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał. 14 A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara. 15 Okazuje się bowiem, żeśmy byli fałszywymi świadkami Boga, skoro umarli nie zmartwychwstają, przeciwko Bogu świadczyliśmy, że z martwych wskrzesił Chrystusa. 16 Skoro umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał. 17 A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach4. 18 Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na zatracenie. 19 Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy5, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania.

 

20 Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy6 spośród tych, co pomarli. 21 Ponieważ bowiem przez człowieka [przyszła] śmierć, przez człowieka też [dokona się] zmartwychwstanie. 22 I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni7, 23 lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy8, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. 24 Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc. 25 Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy9. 26 Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć. 27 Wszystko bowiem rzucił pod stopy Jego10. Kiedy się mówi, że wszystko jest poddane, znaczy to, że z wyjątkiem Tego, który mu wszystko poddał. 28 A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. 29 Bo inaczej czegoż dokonają ci, co przyjmują chrzest za zmarłych?11 Jeżeli umarli w ogóle nie zmartwychwstają, to czemuż za nich chrzest przyjmują? 30 Po co też i my wystawiamy się na niebezpieczeństwo każdej godziny?
31 Zapewniam was, przez chlubę, jaką mam z was w Jezusie Chrystusie, Panu naszym, że każdego dnia umieram12. 32 Jeżeli tylko ze względu na ludzi potykałem się w Efezie z dzikimi zwierzętami13, to cóż mi stąd za pożytek? Skoro zmarli nie zmartwychwstają, to jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy13. 33 Nie łudźcie się! "Wskutek złych rozmów psują się dobre obyczaje"14. 34 Ocknijcie się naprawdę i przestańcie grzeszyć! Są bowiem wśród was tacy, co nie uznają Boga. Ku waszemu zawstydzeniu to mówię.

O ciałach po zmartwychwstaniu

35 Lecz powie ktoś: A jak zmartwychwstają umarli? W jakim ukazują się ciele? 36 O, niemądry! Przecież to, co siejesz, nie ożyje, jeżeli wprzód nie obumrze. 37 To, co zasiewasz, nie jest od razu ciałem, którym ma się stać potem, lecz zwykłym ziarnem, na przykład pszenicznym lub jakimś innym. 38 Bóg zaś takie daje mu ciało, jakie zechciał; każdemu z nasion właściwe. 39 Nie wszystkie ciała są takie same: inne są ciała ludzi, inne zwierząt, inne wreszcie ptaków i ryb 40 Są ciała niebieskie i ziemskie, lecz inne jest piękno ciał niebieskich, inne - ziemskich. 41 Inny jest blask słońca, a inny - księżyca i gwiazd. Jedna gwiazda różni się jasnością od drugiej. 42 Podobnie rzecz się ma ze zmartwychwstaniem. Zasiewa się zniszczalne - powstaje zaś niezniszczalne; 43 sieje się niechwalebne - powstaje chwalebne; sieje się słabe - powstaje mocne; 44 zasiewa się ciało zmysłowe15 - powstaje ciało duchowe. Jeżeli jest ciało ziemskie powstanie też ciało niebieskie. 45 Tak też jest napisane: Stał się pierwszy człowiek , Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym16. 46 Nie było jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co ziemskie; duchowe było potem. 47 Pierwszy człowiek z ziemi - ziemski, drugi Człowiek - z nieba. 48 Jaki ów ziemski, tacy i ziemscy; jaki Ten niebieski, tacy i niebiescy. 49 A jak nosiliśmy obraz ziemskiego [człowieka], tak też nosić będziemy obraz [człowieka] niebieskiego.
50 Zapewniam was, bracia, że ciało i krew17 nie mogą posiąść królestwa Bożego, i że to, co zniszczalne, nie może mieć dziedzictwa w tym, co niezniszczalne. 51 Oto ogłaszam wam tajemnicę: nie wszyscy pomrzemy, lecz wszyscy będziemy odmienieni18. 52 W jednym momencie, w mgnieniu oka, na dźwięk ostatniej trąby - zabrzmi bowiem trąba - umarli powstaną nienaruszeni, a my będziemy odmienieni19. 53 Trzeba, ażeby to, co zniszczalne, przyodziało się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodziało się w nieśmiertelność.

Hymn estchtologiczny i napomnienie

54 A kiedy już to, co zniszczalne, przyodzieje się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane: Zwycięstwo pochłonęło śmierć20. 55 Gdzież jest, o śmierci twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień?21 56 Ościeniem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu Prawo22. 57 Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. 58 Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, że trud wasz nie pozostaje daremny w Panu.


kategorie: aktualności Tagi:

Majówka w Opactwie Cystersów


„Życie i śmierć, słowa i milczenie zostały nam dane z powodu Chrystusa. W Chrystusie umieramy dla ciała, a żyjemy dla ducha. W Nim umieramy dla iluzji, a żyjemy dla prawdy. Mówimy, by Go wyznawać, a milczymy, aby rozmyślać o Nim i wejść głębiej w Jego milczenie. Ono jest zarazem milczeniem śmierci i życia wiecznego – milczeniem Wielkiego Piątku i pokojem poranka Wielkanocnego” - Thomas Merton

Zapraszamy na spotkanie z duchowością monastyczną w Opactwie Cystersów w Wąchocku. Coraz więcej osób zamiast spędzać urlop w modnych kurortach woli ciszę murów klasztornych. Opactwo, wychodząc naprzeciw tym, którzy szukają duchowości i powrotu do wewnętrznej harmonii, proponuje kilkudniowy pobyt w wąchockim klasztorze, który pomoże oderwać się od zgiełku miasta, stresów i przygnębienia, a pozwoli żyć w harmonii z Bogiem, ludźmi i przyrodą. Jest też możliwość rozmowy z kierownikiem duchowym. Blisko Opactwa jest Sieradowicki Park Krajobrazowy, piękne lasy, cisza, spokój.

Na nasz Wspólnotowy wyjazd zapraszamy w terminie 19 – 20.05.2018. Ilość miejsc dla gości Opactwa jest niestety ograniczona ale można jeszcze do nas dołączyć. Informacje organizacyjne, zapisy: adam.bialob@gmail.com


kategorie: aktualności Tagi:

Najserdeczniejsze życzeniakategorie: aktualności Tagi:

Wtorkowe spotkanie 4 lipca


Dziś pierwszy wtorek miesiąca, jednak z uwagi na urlop księdza nie będzie Mszy Świętej - zapraszamy na spotkanie w dzwonnicy.


kategorie: aktualności Tagi:

żaglówką po Zalewie Zegrzyńskim, maj 2017


Po raz kolejny w (niemal już tradycyjnie) wypłynęliśmy na nasz jednodniowy ale za to wieloosobowy "rejs" pod żaglami. Brzmi dumnie. Wzdłuż drogi na Ostrołękę, a jakże, co znaczy - po naszym uroczym Zalewie Zegrzyńskim. W przeciwieństwie do poprzednich dopisała pogoda: dobrze wiało, nie padało, chmur mało... Trasę z ośrodka AZS Zegrze na plażę w Serocku przepłynęliśmy w porywającym czapki z głów tempie, ile tylko fabryka węzłów Omedze dała.

I jak to „na rejsie” - jest okazja by pogadać: o wszystkim i niczym, małych i dużych, ważnych i błahych sprawach królestwa tego świata... I choć najbliższy nam zalew to nie bezkres Mazurskich szlaków wodnych, to wyprawa taka ma swoje plusy. Blisko + łatwo do ogarnięcia + skrzyknąć się można z dnia na dzień + bezstresowo dla portfela + urlop nie użyty i nie wstrząśnięty a posmak dobrze spędzonego czasu ten sam = mała rzecz a cieszy! Kto pływał na Zegrzu wie, kto nie warto sprawdzić. W końcu kręcenie się łajbą po zalewie można potraktować jako trening przed dłuższym czy ambitniejszym żeglowaniem i może pod poważniejszą banderą.

Najbliższy wypad pod żaglami planujemy w pierwszej połowie lipca. Kto wie może uda się go połączyć z ogniskiem na Kurpiach (to już opcja dwudniowa…) W kwestiach organizacyjnych dalsze informację uzyskasz na naszych wtorkowych spotkaniach lub mailem: pisząc na adres adam.bialob@gmail.com. Kto chętny dołączyć zapraszamy 🙂 Ahoj przygodo!

 


kategorie: aktualności, sport, wyjazdy, zabawa Tagi: sport, wyjazdy, żagle

trening rowerowy przed Jasną Górą 2017


Wczoraj pojeździliśmy trochę na rowerach w ramach treningu do pielgrzymki rowerowej na Jasną Górę. Trasa którą przejechaliśmy jest bardzo malownicza, startuje z przystanku metra Młociny, biegnie przez most północny, później nad Wisłą, następnie przez lasy Chotomowskie, wokół Legionowa i powrót nad kanałkiem do Warszawy na stację metra Młociny. Zachęcamy do dołączenia do naszej grupy i włączenia się w tę aktywność. Na pewno będą kolejne wyjazdy nie tylko rowerowe.


kategorie: wyjazdy Tagi: pielgrzymka, rower, sport, wyjazdy

Następne spotkanie - 9 maja


W związku z majówkowymi wyjazdami nie będzie spotkania 2 maja.
9 maja spotykamy się w kościele na wspólnotowej Mszy Świętej. Zapraszamy na 20.30.


kategorie: aktualności Tagi:

Pan Jezus w kaplicy przechowania 2017


kaplica przechowania 2017

Wczoraj Pan Jezus znalazł się w naszej kaplicy przechowania. Zdjęcie zrobiłem po liturgii Wielkiego Czwartku, więc Pan Jezus naprawdę jest w środku. Zachęcam do odwiedzin i adoracji. Gdyby brakło czasu, można choć chwilę posiedzieć przy zdjęciu.


kategorie: formacja Tagi: adoracja, ewangelizacja, formacja, kaplica przechowania

Życzenia


zmartwychwstanie


kategorie: aktualności Tagi: