Alleluja!

Przed nami najważniejsze święta upamiętniające największe wydarzenia naszej wiary. Będziemy wspominać i uobecniać Mękę, Śmierć oraz  Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa – fakt, który nadaje sens życiu każdego człowieka.
Z okazji świąt Wielkiej Nocy składamy najserdeczniejsze życzenia: aby Jezus Zmartwychwstały zawsze zwyciężał w naszym życiu.  Niech Jego światło rozświetla ciemności, Jego pokój zwycięża zamieszanie i lęk, Jego moc zwycięża słabość, Jego Miłosierdzie zwycięża grzech, a Jego Życie odradza nas i napełnia nadzieją i radością.
 
WOKÓŁ PRAWDY O ZMARTWYCHWSTANIU
1 List do Koryntian
Rozdział 15
Zmartwychwstanie Chrystusa faktem poświadczonym

Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którąście przyjęli i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam rozkazałem… Chyba żebyście uwierzyli na próżno. Przekazałem wam na początku to, co przejąłem:1 że Chrystus umarł – zgodnie z Pismem – za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem: i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu, później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie; większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu, już po wszystkich, ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi2. Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów i niegodzien zwać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży3. 10 Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie okazała się daremna; przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich, nie ja, co prawda, lecz łaska Boża ze mną. 11 Tak więc czy to ja, czy inni, tak nauczamy i tak wyście uwierzyli.

Zmartwychwstanie wszystkich wiernych na wzór Chrystusa

12 Jeżeli zatem głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania? 13 Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał. 14 A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara. 15 Okazuje się bowiem, żeśmy byli fałszywymi świadkami Boga, skoro umarli nie zmartwychwstają, przeciwko Bogu świadczyliśmy, że z martwych wskrzesił Chrystusa. 16 Skoro umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał. 17 A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach4. 18 Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na zatracenie. 19 Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy5, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania.

 

Majówka w Opactwie Cystersów

„Życie i śmierć, słowa i milczenie zostały nam dane z powodu Chrystusa. W Chrystusie umieramy dla ciała, a żyjemy dla ducha. W Nim umieramy dla iluzji, a żyjemy dla prawdy. Mówimy, by Go wyznawać, a milczymy, aby rozmyślać o Nim i wejść głębiej w Jego milczenie. Ono jest zarazem milczeniem śmierci i życia wiecznego – milczeniem Wielkiego Piątku i pokojem poranka Wielkanocnego” – Thomas Merton

Zapraszamy na spotkanie z duchowością monastyczną w Opactwie Cystersów w Wąchocku. Coraz więcej osób zamiast spędzać urlop w modnych kurortach woli ciszę murów klasztornych. Opactwo, wychodząc naprzeciw tym, którzy szukają duchowości i powrotu do wewnętrznej harmonii, proponuje kilkudniowy pobyt w wąchockim klasztorze, który pomoże oderwać się od zgiełku miasta, stresów i przygnębienia, a pozwoli żyć w harmonii z Bogiem, ludźmi i przyrodą. Jest też możliwość rozmowy z kierownikiem duchowym. Blisko Opactwa jest Sieradowicki Park Krajobrazowy, piękne lasy, cisza, spokój.

Na nasz Wspólnotowy wyjazd zapraszamy w terminie 19 – 20.05.2018. Ilość miejsc dla gości Opactwa jest niestety ograniczona ale można jeszcze do nas dołączyć. Informacje organizacyjne, zapisy: adam.bialob@gmail.com